top of page

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Litania do Matki Bożej Łaskawej

Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Kyrie, eleison! Chryste, eleison! Kyrie, eleison!

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Bożezmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo

módl się nad nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś pociechą Warszawy się stała jej prwdziwą tarczą i obroną, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś czarną zarazę uśmierzyła, gdy warszawianie po murach miasta Twoj  wizerunek nieśli, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś na znak wzięczności Patronką Warszawy i Strażniczką Polski przez lud  stolicy została obrana, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, której obraz królwską koroną przez gospodarzy miasta został ozdobiony, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś także inne miasta Królestwa Polskiego od morowego powietrza uchroniła, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, którą ocalone Wilno i Krakow za swoją Patronkę obrały, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, której w sierpniu 1920 r. lud stolicy swój los zawierzył, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, któraś swym zjawieniem się pod Radzyminem i Ossowem bolszewików przepędziła, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, któraś Warszawę, Polskę i Europę przed czerwoną bolszewicką zarazą ocaliła, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś podczas okupacji hitlerowskiej osadę Siekierki na miejsce swych objawień wybrała, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś jak Jonasz Niniwę Warszawę przed grożącym nieszczęściem ostrzegała,

 módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś swój cudowny obraz z pożogi powstania uratowała, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś odbudową stolicy ze zniszczeń wojennych kierowała, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, papieskim diademem uhonorowana, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, któraś w swym sanktuarium Jana Pawła II jako pielgrzyma dwukrotnie błogosławiła, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, której pomocy od blisko 360 lat lud Warszawy wzywa, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, która wszystkich strapionych pocieszasz, 

módl się nad nami. 

Matko Łaskawa, w życiu i przy śmierci nadziejo nasza,

 módl się nad nami!

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

 

 

K: Przybądź nam Miłościwa Pani ku pomocy!

L: A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy!

 

Módlmy się:

Matko o łaskawości niewyczerpanej, przyczyń się za nami,

którzy się do Ciebie z wiarą i gorącą miłością uciekamy! Amen.

 

Pobierz litanię

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej

Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Matko moja Najłaskawsza,

przychodzę przed Twój Cudowny Obraz,

aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu.

Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje,

moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość.

Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała,

jak nie dać smutkom i przygnębieniu,

jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.

Dziś składam u Twych stóp prośbę............

 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY  DZIEŃ WIARY

 

Matko,

dziś u Twych stóp o wiarę proszę,

bym czekając na Twą pomoc, nie zgubił siebie,

by nie usechł listek wątłych mych nadziei,

bym mógł doznać łaski Twej dobroci,

teraz tutaj, a dopiero później -

w niebie!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA WIARY:  Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI  DZIEŃ NADZIEI

 

Matko,

daj siłę czekać z wiarą, pomaleńku

aż dojrzeje owoc Twojej łaskawości i dobroci!

Ufam, że mnie wysłuchasz, że zaradzisz,

że nie opuścisz, choć wszyscy opuścili!

Mamo, jesteś moją Nadzieją!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA NADZIEI:  Przemienienie Pańskie

 

 

 

 

DZIEŃ TRZECI  DZIEŃ MIŁOŚCI

 

Mamo moja Najłaskawsza,

proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania,

pełne miłości i obfite jak źródło przejrzyste,

które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania,

bo pragnie połączyć się z morzem,

portem powołania!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA MILOŚCI:  Narodzenie Pana Jezusa

 

 

 

 

DZIEŃ CZWARTY  DZIEŃ NAWRÓCENIA

 

Matko,

niech Serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha,

Mamo, przyjmij prośby mego ducha:

niech nikt z moich nie zginie,

niech się nie zagubi,

jeśli przed zgonem wzywa, że Cię, Matko, lubi!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA NAWRÓCENIA:  Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

 

 

 

 

DZIEŃ PIĄTY  DZIEŃ CIERPIENIA

 

Oddaję Ci, Matko, boleści mego serca.

Powierzam Ci strach o jutro, lęk przed chorobą

i codzinne pytanie, czy wystarczy do pierwszego.

Ofiaruj, proszę, Jezusowi te moje małe trwogi

wraz z cierpieniami Twej duszy udręczonej,

zbolałej i omroczonej, gdyś pod krzyżem, Matko stała!

Proszę, niech przez zasługi boleści Twej duszy

udoskonali się moja wiara i nadzieja,

niech moje słabe zaufanie okrzepnie i stanie się

Twoją bezmierną ufnością!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA CIERPIENIA:  Droga krzyżowa Jezusa i Matki Najświętszej

 

 

 

 

 

DZIEŃ SZÓSTY  DZIEŃ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ

 

Najlepsza Matko,

odbierz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym,

co mnie każdego dnia spotyka!

Daj mi łaskę odwagi powiedzenia - jak Jezus w Ogrójcu:

Niech Twoja, nie moja wola się stanie -

z ufnością!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ:  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 

 

 

 

 

DZIEŃ SIÓDMY  DZIEŃ ODWAGI

 

Matko Łaskawa,

z jaką mocą Lamiesz strzały nieprzyjaciół naszych,

z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci,

przed Gniewem Bożym!

Spraw, Matko,

bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy

i pozwól mi w fałdach twego płaszcza

ukryć się jak dziecko!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA ODWAGI:  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

 

 

 

DZIEŃ ÓSMY  DZIEŃ PROŚBY

 

Matko Najłaskawsza,

wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb:

daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy,

że dzięki Tobie

przeciwności został pokonany próg!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA WYSŁUCHANIA PROŚBY:  Wesele w Kanie Galilejskiej

 

 

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY  DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI

 

Matko Łaskawa, 

dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić,

u kolan Matczynych nabrać znów nadziei.

Odchodząc, jeszcze Cię proszę,

niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzień

i dobrzy Anieli!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI:  Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE NOWENNY  CZAS POKORY

 

Matko moja Łaskawa, 

kiedyś myślałem, że wszystko mogę,

bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.

Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!

Ale ponałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu

i błagać, byś mnie w Nim ukrytego

przeniosła przez życie!

 

Dziesiątek różańca

TAJEMNICA POKORY:  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

 

 

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.


Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.


O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.


Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.


Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.


Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.

Litania
Nowenna
Modlitwa
bottom of page